Fiskekortspriser

Säsongstillstånd (årskort)
1200 kronor (gäller hel familj) .

Dygnstillsånd
150 kronor (individuellt) .

FISKEPERIODER

Vintersäsongen sträcker sig från och med Annandag jul, 26 december, till vårsäsongens premiär. Under vintersäsongen gäller endast dygnstillstånd.

Vår- och sommarsäsongen sträcker sig från och med sista lördagen i februari till och med sista september. Under vår- och sommarsäsongen gäller både dygns- och säsongskort.

TYPER AV FISKETILLSTÅND

Säsongstillstånd - kan endast lösas hos kortåterförsäljarna. Kortet berättigar kortinnehavare, samt make/maka/sambo och barn t o m 18 år, att fiska i Vitträsket under gällande regler. Barn och ungdom t o m 18 år har möjlighet att lösa personligt säsongstillstånd till 50 % av priset.

Dygnstillstånd - Barn till och med 18 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Ungdom t o m 18 år löser dygnstillstånd till 50 % av priset.