Bestämmelser

FISKEREGLER

Du som fiskar är skyldig att känna till bestämmelserna inom området och tillgodogöra dig informationen i bilagan. För att fiska i Sörbyn Sundsnäs Fiskevårdsförenings vatten krävs särskilt tillstånd (fiskekort). Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas, annars betraktas det som olovligt fiske. Fiske utan tillstånd beivras.

Man får behålla maximalt 3 fiskar per fiskekort och dygn. Vid 3 fångade och behållna ädelfiskar under samma dag skall fisket avbrytas. Man får lösa ETT (1) nytt dygnsfiskekort/person och dag när  fångstkvoten är uppfylld.

Säsongskort kan kompletteras med ETT (1) dygnskort när fångstkvoten är uppfylld. Fisket skall upphöra omedelbart vid fylld kvot. Fisket får ej åter påbörjas förrän nytt giltigt dygnskort är löst.

Minimimåttet för all ädelfisk - röding, harr, öring, regnbåge - är 35 cm. All fisk som understiger minimimåttet, oavsett om den är skadad eller ej, skall återutsättas i vattnet så varsamt som möjligt.

Fiskekortet skall bäras väl synligt - förslagsvis på bröstet eller fastsatt på klädsel eller väska.

Säsongstillstånd ger rätt till fiske med ett mjärde, som skall vara märkt med namn och telefonnummer. Det är tillåtet att fiska med mjärde året runt.

Markerade förbudsområden skall respekteras. Fiske inom förbudsområde är förbjudet och innebär omedelbar avhysning.

Fiske är endast tillåtet med ett (1) spö eller en (1) släplina per fiskare. Fiske med kast- eller släplina med mer än tre krokar är förbjudet. Utter är ej tillåtet. Fiske med ståndkrok och alla sorters nät är förbjudet. Vi tolkar ståndkroksfiske som fiske utan kontroll eller uppsikt över spöt. All mäskning är förbjuden.

OBS! På uppmaning av tillsynsman, styrelse eller annan medlem i Sörbyn Sundsnäs Fiskevårds Förening (SSFF) skall samtliga stängda och dolda utrymmen uppvisas. Med stängda eller dolda utrymmen avses samtliga utrymmen där fisk kan förekomma. Om fiskare/fiskekortsinnehavare inte följer denna uppmaning är fiskekortet förverkat och fiskaren blir avvisad och avstängd från allt fiske i Vitträsket med omedelbar verkan. Avstängningens omfattning beslutas av styrelsen.

Det är ej tillåtet att bedriva fiske i dolda utrymmen såsom ark, tält eller liknande som försvårar tillsynen. Överträdelse kan innebära avstängning från framtida fiske. Vindskydd med fri insyn är tillåtet.