Frågor gällande fisket och SSFF

Har Du frågor kring fisket i Vitträsket, eller om föreningen och dess verksamhet är Du välkommen att höra av Dig till oss.

Lämpligast kontaktar du någon av följande:

Tore Nilsson, ordförande 0924-220 88, 070-227 58 24
Palle Andersson, sekreterare 070-317 92 29